סקר בנושא השתתפות בחברה

צוות מוגבלויות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל עורך מחקר שעוסק בדפוסי ההשתתפות בחברה במגוון תחומים, למשל תעסוקה ופנאי.

כדי ללמוד מהניסיון ומהדעות של אנשים בישראל, מראיינים מטעם מכון ברוקדייל עורכים סקר טלפוני בקרב אוכלוסיות שונות. הסקר עוסק בהשתתפות בחברה של אנשים ללא מוגבלות ושל אנשים עם קשיי בריאות או עם מוגבלות.

הוא נעשה עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

אם התקשרו אליך, זה אומר שעלית במדגם ארצי מכלל האוכלוסייה, והמראיין מבקש את הסכמתך לריאיון טלפוני. זהותך ותשובותיך יישמרו בסודיות ולא יועברו לשום גורם אחר. הנתונים ינותחו סטטיסטית, בלי שימוש בשמות או בפרטים מזהים אחרים. אפשר לבחור שלא להשתתף בסקר או להפסיק את ההשתתפות בו בכל שלב, בלי להיפגע מכך.

למידע נוסף:

ד"ר רותם נגר אידלמן : [email protected]

רינת נמר פורסטנברג: [email protected]