למידה למען עשייה: הכנס הראשון בישראל על "קולקטיב אימפקט"

שיתופי פעולה ופעולות משותפות נתפסים יותר ויותר ככלים חשובים בייעול שירותים חברתיים. אחת הגישות המובילות לשיתוף פעולה מיטבי היא "קולקטיב אימפקט" המוגדר כ"מחויבות של קבוצת שחקנים ממגזרים שונים לסדר יום משותף כדי לפתור בעיה חברתית מורכבת".

לאור העניין הגובר בישראל בנושא הקולקטיב אימפקט, התקיימו בשנה האחרונה פגישות של פורום ארגונים ישראליים מובילים לדיון בדרכים לקדם גישה זו בארץ. דיונים אלה הביאו לפרסום מהדורה מיוחדת של כתב-עת מקצועי  ולכנס הראשון בישראל בנושא זה. שניהם אורגנו על ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ג'וינט-אשלים ג'וינט ישראל אלכא המכון למנהיגות וממשל ו- Insights .

בכנס, שנערך ב-30 במרס 2015 בתל אביב, השתתפו 250 מנהיגים, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות בכירים מכל המגזרים כדי לשמוע סדרת הרצאות של מומחים בקולקטיב אימפקט, סדנאות על חקרי מקרה ודיוני פאנל.

המשתתפים למדו על התיאוריה והפרקטיקה של הקולקטיב אימפקט כפי שהוא מתפתח בישראל. מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, סיפרה על ההכרה הגוברת בחשיבות של עבודה משותפת של המשרד עם מגזרים אחרים כדי לקדם את יעדיו. זהו שינוי מהגישה הקודמת שפקפקה בשיתופי פעולה מעין אלה. טלל דולב, מנהלת ° 360 התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, הסבירה כיצד קולקטיב אימפקט מספק מסגרת קונסטרוקטיבית לטיפול בבעיות חברתיות מורכבות. סיון יחיאלי, ראש המועצה המקומית כפר ורדים, הכיר בכך שקולקטיב אימפקט הוא שימושי, אך הצביע על האתגרים המעשיים הכרוכים בשיתוף פעולה בתוך מגזר אחד, שלא לדבר על שיתופי פעולה בין-מגזריים.

ברכות וירטואליות מאת אנשי מקצוע מובילים בתחום הקולקטיב אימפקט מארה"ב הוסיפו גוון בין-לאומי לכנס. המברכים כללו את ג'ניפר ספלנסקי ג'אסטר, מנהלת הפורום הבין-לאומי לקולקטיב אימפקט, ג'ף אדמונסון, מנהל "Strive Together" בסינסינטי, וג'יי קונור, מומחה לקולקטיב אימפקט ומחבר הספר "Community Visions, Community Solutions". נוסף לברכות על השקת תהליך הקולקטיב אימפקט בישראל, הדגישו המברכים שקולקטיב אימפקט דורש זמן וכרוך במאמץ משמעותי של כל המעורבים.

בשבועות שעברו מאז הכנס, החלו המשתתפים לשקול כיצד לקדם את השלבים הבאים של קולקטיב אימפקט בישראל. חלקם כבר דנים ברעיונות לפיתוח יוזמות חדשות, אחרים בוחנים דרכים ליישם רכיבים של גישה זו ביוזמות קיימות.

מלבד המשתתפים עצמם, הצית הכנס עניין נוסף בקרב פקידי ממשל ומנהיגי החברה האזרחית, אשר מתחילים להכיר בכוחה של גישה זו להביא לשינוי בדרכי העבודה שלהם עם גורמים אחרים במטרה להביא לשינוי חברתי חיובי.