סקירת ספרות: טיפול ראשוני בבריאות הנפש

סקירת ספרות: תפקידו של ספק הטיפול הראשוני בבריאות הנפש: מודלים וראיות

בת רוזנשטיין, אן ולנטין

תמצית

הספקת טיפול איכותי ומבוסס-ראיות בבריאות הנפש מהווה עדיין אתגר משמעותי הן בארה"ב והן במדינות רבות אחרות. ממצאים מתוך הסקר הארצי על תחלואות נלוות ((Kessler, Ciu, Deler, & Walters, 2005 ) מעידים על כך שרק כארבעים אחוזים מהאנשים הבוגרים בארה"ב שיש להם הפרעה נפשית מקבלים טיפול. מכיוון שלמעלה מ-26.2% מכלל האוכלוסייה הבוגרת סובלים מבעיה נפשית או מבעיית התמכרות (Kessler et al., 2005), הרי שהאתגר של מתן שירות הוא משמעותי.

הגל האחרון של רפורמות בשירותי בריאות בארה"ב והרפורמה בשירותי בריאות הנפש בישראל מספקים הזדמנויות רבות לאמוד, להעריך וללמוד מרפורמות אלו. מאמר קצר זה נועד ליידע את הקורא הישראלי לגבי הפעולות הננקטות בארה"ב – בעיקר בעשור האחרון – לפיתוח וליישום של רפורמות מערכתיות במסגרות טיפול ראשוני שמשפרות את השילוב בין הטיפול הראשוני לבין בריאות הנפש. המודלים של שילוב בין טיפול ראשוני ובריאות הנפש שנבחנו במאמר זה מתקיימים לאורך רצף של אפשרויות – החל במסגרות נפרדות, עבור דרך מיקום משותף וכלה בשילוב מלא. מן העדויות עולה שלשילוב בין הטיפול הראשוני לבריאות הנפש יש פוטנציאל לשפר את תוצאות הטיפול באמצעות זיהוי מוקדם יותר של תסמינים פסיכיאטריים ונגישות טובה יותר לשירותי בריאות הנפש מבוססי-ראיות (Collins, Hewson, Munger, & Wade, 2010  ).

מודלים של טיפול משותף או משולב קיבלו תשומת לב רבה מחוקרים ומקובעי מדיניות כאחד. אולם, נותרו שאלות חשובות לגבי הפעלה של מודלים מרובים, ואילו צורות של שילוב פועלות בצורה המוצלחת ביותר, בעיקר בהקשר של טיפול מבוקר. תפקידי הרופא הראשוני רבים ומגוונים. מודלים של שילוב צריכים לשים לב לגורמים ארגוניים ומבניים המאפשרים לרופא הראשוני להישען על החוזקות של מקצועו, תוך שהם מתחשבים גם במסגרת הקלינית, באילוצי זמן הרופא, בכישוריו ובהכשרתו.

הסקירה הנוכחית בוחנת את האתגרים של  טיפול משולב בארה"ב. נדון בריבוי תפקידיו של הרופא הראשוני ובערכם של המודלים לטיפול משולב ונביא הסבר קצר לסוגי המודלים המשולבים השונים. יושם דגש על החוזקות והחולשות של כל מודל ועל האתגרים של הפעלה במסגרות של טיפול מבוקר. לאחר מכן נדון בקצרה ברלבנטיות של המודלים לשילוב לגבי הרפורמה בבריאות הנפש בישראל. הפעלת מודל משולב עשויה לסייע בישראל בשיפור הנגישות והאיכות של שירותי בריאות הנפש.

     

לשיתוף פעולה ברוקדייל-ברנדייס בנושא בריאות הנפש