שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים

ג'וינט-ישראל פועל לשלב צעירים עם מוגבלות במרכזים לצעירים המנוהלים על ידי רשויות מקומיות. התוכנית נמצאת כיום בשמונה מרכזים בפריפריה של ישראל.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מבצע מחקרי הערכה על שלושה מן המרכזים המקוריים שיישמו את התוכנית עוד כשהייתה בהרצה. המחקרים כוללים ראיונות עם אנשי צוות ועם משתתפים (הן אנשים עם מוגבלות והן אנשים ללא מוגבלות).

מחקרי ההערכה יספקו מידע חשוב על הרחבת התוכנית.

מטרות ההערכה הן:

  • לבחון את יישום התוכנית
  • לזהות נושאים ביישום התוכנית אשר יש לטפל בהם בעת הרחבתה
  • להתרשם מתרומת התוכנית בכמה ממדים מרכזיים, כגון שילוב צעירים עם מוגבלות בפעילויות מרכז הצעירים (חינוך, מעורבות חברתית, תרבות ופנאי) ושינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות.

ההערכה החלה בקיץ 2017 ותמשך עד אביב 2018.