מדריכי פנימיות לילדים בסיכון

הדמות המשמעותית ביותר בחייו של החניך בפנימייה הוא המדריך. מה הציפיות של מנהלי הפנימיות ממדריכים אלו? מה מאפיין את המדריכים? מהם האתגרים בעבודתם? כיצד ניתן לשפר את עבודתם? האם תפקיד המדריך בפנימייה הוא פרופסיה מקצועית?

על שאלות אלו ואחרות משיב מחקר שערכו צוות איכות בשירותים חברתיים וצוות מרכז אנגלברג לילדים ולנוער עבור השירות לילד ולנוער במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המחקר, המשלב מגוון שיטות מחקר איכותניות וכמותיות, מספק תמונת מצב על אודות המדריכים בפנימיות ומציע כיווני פעולה לשיפור עבודתם.

מוזמנים לעיין במצגת המסכמת את ממצאי המחקר: 

 

מחקרים נוספים

צוות חינוכי לומד ופרויקט "למידה מהצלחות" בפנימיית חוות הנוער הציוני בירושלים, 1997-2015

פנימיות קהילתיות ופנימיות יום: דרכי עבודתן ומצב הילדים וההורים סיכום שלוש שנות מחקר