ביטוח בריאות משלים ומסחרי 1998: תמורות במדיניות,תמורות פיננסיות והתנהגות הצרכנים