הגורמים המשפיעים על ההחלטה של בני משפחה להעביר זקן למוסד סיעודי

הצעה לציטוט בעברית:
ברג-ורמן, א., בנטור, נ., ברודסקי, ג'., ברקמן, פ. ורסולי, א. (2011). הגורמים המשפיעים על ההחלטה של בני משפחה להעביר זקן למוסד סיעודי.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.