הטיפול בחולי שבץ מוח בבתי חולים כלליים בישראל על-פי הערכת אנשי המקצוע