הערכת תכנית של "רצף שירות׳ תעסוקה" לאוכלוסייה עם פיגור שכלי בארבעה יישובים בארץ