הרופא הראשוני כ"שומר שער": נקודת המבט של המבוטחים, הרופאים הראשוניים וקובעי המדיניות