השתלבות עולי ברית המועצות לשעבר במוסדות על תיכוניים ואקדמיים. דוח 1 עולים שלמדו במכינות בשנת הלימודים תשנ"ח