השתלבות עולי ברית-המועצות לשעבר במוסדות על תיכוניים ואקדמיים. דוח 2- עולים הלומדים בשנה א'