ילדים ובני נוער ערבים בישראל- ממצב קיים לקראת סדר יום עתידי. סקירות ודיונים מתוך סדנה בהשתתפות חוקרים,מומחים מהשדה ואנשי מדיניות 15 ו-16 בדצמבר 1996