ללדת בישראל ממצאים מסקר 1995 והשוואה בינם לבין ממצאי 1993