מוגבלות בקרב הקשישים בישראל ותחזיות על היקפה עד שנת 2000