מחקר מעקב אחר תכנית המד"צים, תכנית המש"צים ומועצת התלמידים והנוער