מעבר לבגרות בקרב אוכלוסיות במצבי סיכון – צרכים והתערבויות (הוכן כמסמך רקע לאשלים)

המעבר לבגרות הוא נקודת ציון התפתחותית משמעותית בעבור כל צעיר. בישראל חיים קרוב למיליון צעירים וחצי בגילים 30-18 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2007). רבים מבני ה-18 חווים מעבר מלימודי תיכון למסגרת אחרת – חלקם לצבא או לשירות לאומי, אחרים לתעסוקה, ופלח נוסף ממשיך ללימודים גבוהים. בתקופה זו עומדים לפני הצעירים יעדים רבים, ובהם בניית חיים עצמאיים, בחירת מסלול מקצועי והתבססות כלכלית וכן פיתוח של מיומנויות לניהול חיים בוגרים, כגון מיומנויות של חיפוש עבודה ומגורים, ניהול תקציב אישי ויכולות בין-אישיות וחברתיות.

כללי ההתנהגות בשלב המעבר לחיים הבוגרים משתנים מדור לדור ואִתם גם הציפיות החברתיות מהפרט. המתבגר-לשעבר צריך אפוא ללמוד ולהפנים נורמות התנהגות ודרכי חשיבה חדשות כדי להתמודד עם משימות חיים לא מוכרות, למשל חיפוש מסגרת לימודית והשתלבות בה, מציאת עבודה שתאפשר עצמאות כלכלית (אפילו חלקית), בניית מערכת של זוגיות קבועה ויציבה וגם מעבר לדיור עצמאי. נוסף על כך, המעבר לבגרות אינו מוסדר ומובנה כפי שהיה בעבר; יש מגוון צורות של מעברים לבגרות, ואין סטנדרט אחיד. כיום נמצא צעירים המשלבים לימודים בעבודה ובהורות או עוזבים את בית הוריהם ושבים אליו, בהתאם למצבם הכלכלי והמשפחתי. מאפייני המעבר נובעים מתהליך אינדיבידואליזציה של המעבר לבגרות: כל אחד מעצב לעצמו תחנות במסלול המעבר ואת סדרן, אך הסדר והקשר ביניהם אינו ברור כשם שהיה בעבר.

המעבר לבגרות מציב אתגרים לכל צעיר בתחילת דרכו, ועל אחת כמה וכמה לצעירים מאוכלוסיות החסרות משאבים אישיים וסביבתיים שעשויים לתרום להצלחת המעבר. אוכלוסיות אלו כוללות למשל צעירים עם מוגבלויות, צעירים בוגרי סידורים חוץ-ביתיים וצעירים עולים, וחוויית המעבר שלהם מורכבת בדרך כלל יותר משל שאר בני גילם. חלק מבני נוער אלו הם תלמידי החינוך המיוחד, הנמצאים במסגרת חינוכית עד גיל 21, וזהו הבדל בסיסי בינם לבין בני נוער אחרים.

לבקשת אשלים, מסמך זה עוסק בארבע אוכלוסיות: צעירים בוגרי סידורים חוץ-ביתיים, צעירים יוצאי אתיופיה, צעירים יוצאי קווקז וצעירים עם מוגבלויות. שתי מטרות למסמך: ראשית ייסקר מצבן של האוכלוסיות במעבר לבגרות, על-פי הידוע ממחקרים בישראל ובעולם, בשים לב לסוגיות המרכזיות, לקשיים ולצרכים העיקריים שלהן, כפי שהם עולים מסקירת הנתונים; שנית, יוצעו עקרונות וכיווני פעולה לפיתוח תכניות מוצלחות המיועדות לסייע במעבר לבגרות.

הסקירה מומנה בסיוע קרן ביל ברמן