מערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות בשירות נוצ"ץ: פיתוח רעיוני ותובנות מן ההתנסות – שלב ב'

הצעה לציטוט בעברית:
ארזי, ט. ונמר פורסטנברג, ר. (2018). מערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות בשירות נוצ"ץ: פיתוח רעיוני ותובנות מן ההתנסות – שלב ב'. דמ-18-788. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.