סקר מסגרות הדיור החוץ ביתיות שבפיקוח אגף השיקום, משרד העבודה והרווחה