עולים מבוגרים מברית המועצות לשעבר: מעקב אחרי קליטתם בדיור ובתחומים נוספים בשנים 1995-1992