קורסי הכשרה והשתלמויות בטיפול פליאטיבי בישראל – תמונת מצב

הצעה לציטוט בעברית:
בנטור, נ. (2017). קורסי הכשרה והשתלמויות בטיפול פליאטיבי בישראל – תמונת מצב. דמ-17-762. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Bentur, N. (2017). Education Programs and In-Service Training in Palliative Care in Israel – Current Situation. RR-762-17. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)