קורסי הכשרה והשתלמויות בטיפול פליאטיבי בישראל – תמונת מצב