קליטה בעבודה של רופאים עולים מברית המועצות לשעבר ב-1998:סיכום ממצאי מחקר מעקב