רמת השירות בקופות-החולים בעקבות חוק ביטוח הבריאות הממלכתי: ממצאים עיקריים מסקר מבוטחים 1997 והשוואה לסקר 1995