שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים: תיאום הטיפול במכונים להתפתחות הילד