תוכנית "לי- MEET" למניעת בריונות ברשת

במרץ 2017 התקיים ב”כוורת” – ההאב ליזמות חברתית מיסודם של ג’וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי 1, האקתון לפיתוח
פתרונות חדשניים לסוגיית הבריונות ברשת. במקום השני זכה צוות מטעם תנועת הצופים, שעיצב את “לי- MEET ” (גבול-מפגש)
– מיזם חדשני לצמצום בריונות ברשת, המביא את המרחב הווירטואלי אל המרחב הפיזי ויוצר שיח פתוח ומעמיק בין בני נוער
על ערכים ועל פגיעה ברשת. כמו כן, מטרת המיזם היא להעלות את המודעות לפגיעות ברשת ולשנות את עמדות המשתתפים
כלפיהן, ובכך להפוך את התלמידים לפעילים במניעה ובהתמודדות עם התופעה.

תוכנית לי- MEET מציעה סדרת מפגשים הנערכים בבית הספר במסגרת יום הלימודים. במפגשים מוקנים לתלמידים בכיתה ז’
ידע בנושא בריונות ברשת וכלים להתמודדות עימה. כמו כן, נערכים דיונים בשאלות מרכזיות המתוות תהליך הדרגתי העוסק
בבירור עמדות אישיות אל מול עמדות הקבוצה. את המפגשים מעבירים מדריכים מתנועת הצופים, שהם גם תלמידים בבתי הספר
שבהם הם מדריכים. כל מפגש כולל עבודה על פרויקט קבוצתי למניעת בריונות ברשת.

הפיילוט של התוכנית נערך בשנת הלימודים תשע”ט ( 2018/19 ), בשלושה בתי ספר. נבחרו בתי הספר שנמצאים בקשר ובמערכת
יחסי שיתוף פעולה עם שבט צופים, שלפעילויותיו מגיעים תלמידי בית הספר, הן חניכים והן מדריכים. בתחילת הדרך תוכננו
חמישה מפגשים בכיתות, שמשכם שעה וחצי, אך לבסוף, בשל הקושי של בתי הספר למצוא זמן מתאים, נערכו שלושה מפגשים
בלבד בשש כיתות ז’; שתי כיתות בכל אחד משלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט. הכיתות עצמן חולקו לשתי קבוצות כדי להקל
על המדריכים ולאפשר העמקה, וכך בכל חצי כיתה העבירו שני מדריכים את החומר. בסך הכול העבירו המדריכים 12 הדרכות.

את נושאי המפגשים בחרו שלושת השותפים לתוכנית: תנועת הצופים, אגף שפ”י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך וג’וינט
ישראל-אשלים, וכל אחד מהם תרם מן הידע והניסיון שלו. נציגי תנועת הצופים העלו תכנים מניסיונם בעבודה עם בני נוער, כגון
בִּיוּש (שיימינג) ופגיעה. נציגת משרד החינוך, סייעה בחיבור תכנים אלו לדגשים של מערכת החינוך, כגון התנהלות מאוזנת ברשת
והימנעות משימוש יתר במסכים ומהתנהגויות סיכון. כמו כן, היה חשוב לנציגי אגף שפ”י כי תוכני העבודה בתוכנית זו יעמדו
בהלימה למהלך הכלל ארצי שמוביל האגף, העוסק בקידום התנהגות בריאה ברשת. תרומת ג’וינט ישראל-אשלים הייתה בהנבטת
הרעיון הראשוני ובליווי המיזם משלב התכנון ועד לשלב הביצוע בפועל בבתי הספר. הדבר כלל סיוע בפיתוח חומרי ההדרכה
(דוגמה לפעילויות / חומרי הדרכה, ראו נספח א), בניית שיתופי פעולה בין משרד החינוך לבין תנועת הצופים, ניהול מאחורי
הקלעים של ההיבטים המִנהליים של הוצאת התוכנית לפועל וליווי קבוע של התקדמות העבודה בתוכנית תוך סיוע בפתרון בעיות
שנתגלו במהלכה.

ייחודה העיקרי של תוכנית לי- MEET מתבטא בהעתקת מודל העבודה של ‘נוער מדריך נוער’ אל תוך מערכת בתי הספר,
בהסתמכות על הידע של תנועת הצופים שנרכש במשך שנים רבות של עבודה עם בני נוער. זאת כדי להתמודד עם נושא מורכב
וקשה לפיצוח שמעסיק בני נוער, הורים ומחנכים רבים.

אלה הם עקרונות הפעולה העיקריים של התוכנית:

  1. התוכנית פועלת בבתי ספר שש-שנתיים.
  2.  התוכנית מאפשרת מפגש ושיתוף פעולה בין המסגרת הפורמלית – בתי הספר, ובין המסגרת הלא פורמלית – תנועת הצופים.
  3.  נוער מדריך נוער – מדריכי התוכנית הם תלמידי כיתות י”א וי”ב, שהם גם מדריכים בתנועת הצופים ופעילים בשבטים הפועלים
    בסמוך לשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט.
  4. קהל היעד הוא תלמידי כיתות ז’, שחלקם גם חניכים בתנועת הצופים ומכירים את המדריכים מן הפעילויות בתנועה.
  5. את תוכני המפגשים פיתחו המדריכים, בני הנוער, מתוך ניסיונם ועולמם, בליווי אנשי מקצוע בתחום.
  6. אופן העברת החומרים בכיתה הוא חווייתי וכולל אפשרות לדיון ולרפלקציה אישית וקבוצתית.
  7. המפגשים נערכים במסגרת יום הלימודים הרגיל, בהתאם למערכת השעות בכל בית ספר.
  8. את המפגשים מעבירים שני מדריכים, והם מקבלים במקביל ליווי והדרכה של רכז אחראי מטעם הצופים.

מתוך מחויבות לתהליכי למידה ופיתוח, פנו מנהלות התוכנית בג’וינט ישראל-אשלים אל מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה
לבצע תהליך של למידה וחילוץ ידע, שאינו מחקר הערכה ושיתמקד בפיילוט של התוכנית. תהליך הלמידה וכן העבודה על מסמך
זה התבססו ברובם על המתודה של חילוץ וזיהוי ידע סמוי שפיתח בשנת 1995 פרופ’ יונה רוזנפלד במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.
המתודה מאפשרת לחלץ את הידע המקצועי הסמוי במערכת ולהפכו לגלוי ומנוסח בלשון ‘מכוּונת לפעולה’. בדרך זו מצטבר אצל
אנשי המקצוע רפרטואר של פעולות ועקרונות פעולה אותם הם יכולים ליישם במגוון של שדות ופעילויות.

במסמך זה יוצגו הגורמים התורמים להפעלה מוצלחת של תוכנית לי- MEET בשלושת בתי הספר שנבחרו לפיילוט, וכן הסוגיות
והקשיים שעימם התמודדו המדריכים, רכז התוכנית מטעם תנועת הצופים והצוות החינוכי שליווה את התוכנית.

ברצוננו להודות לכל המרואיינים והמרואיינות ששיתפו אותנו בחוויות, בתובנות, בידע ובניסיון.