כיצד מממנות מערכות בריאות את שירותי בריאות הנפש וכיצד הן שולטות בהוצאות, ובפרט בהוצאות על שירותי אשפוז פסיכיאטרי אקוטי: תגובה מהירה לוועדת הקאפ הפסיכיאטרי 2024

מחקר מהיר זה בחן כיצד מממנות מערכות הבריאות במדינות עשירות נבחרות את שירותי בריאות הנפש וכיצד הן שולטות בהוצאות ובפרט בהוצאות על אשפוז פסיכיאטרי אקוטי. המדינות שנבחרו הן קנדה, פינלנד, דנמרק, אנגליה, גרמניה וישראל. מומחים בכל מדינה אספו נתונים על קיומם של תקציבים ייעודיים לבריאות הנפש, על מנגנונים לקביעת רמות ההוצאה על אשפוז פסיכיאטרי, על שיטות תשלום לאשפוז פסיכיאטרי ועל כלים לקידום פיתוח שירותי בריאות נפש בקהילה. המחקר מצא כי מערכות עם ביטוח בריאות לאומי (ממלכתי) (NHI) כמו ישראל וגרמניה אינן מקצות תקציבים ייעודיים לבריאות הנפש אך קובעות תקרות הכנסה לבתי חולים פסיכיאטריים כדי לשלוט בהוצאות האשפוז. לעומת זאת, מערכות שירותי בריאות לאומיים (NHS) לעיתים מקצות תקציבים ייעודיים לבריאות הנפש שמגבילים באופן אינהרנטי את הוצאות האשפוז. יש מגוון שיטות תשלום, כך שתקציבים גלובליים נפוצים יותר במערכות NHS, ותשלומים לפי יום אשפוז עם תקרות הכנסה נהוגים במערכות NHI. קידום שירותי בריאות הנפש בקהילה דורש השקעות ייעודיות לכך, ולא רק שליטה בהוצאות האשפוז. המדינות מיישמות כלי מדיניות מגוונים לרבות קביעת תקציבים, יצירת מנגנוני תשלום וקידום תוכניות לפיתוח שירותי בריאות נפש בקהילה כדי לממן ולווסת בה בעת את ההוצאות על בריאות הנפש באשפוז ובקהילה. קובעי המדיניות יכולים לשקול אימוץ גישות רב-צדדיות המותאמות למבני המימון של מערכות הבריאות שלהם.

 

הצעה לציטוט בעברית:
וייצברג, ר. (2024). כיצד מממנות מערכות בריאות את שירותי בריאות הנפש וכיצד הן שולטות בהוצאות, ובפרט בהוצאות על שירותי אשפוז פסיכיאטרי אקוטי: תגובה מהירה לוועדת הקאפ הפסיכיאטרי 2024. דמ-24-002. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Waitzberg, R. (2024). How do health systems finance and control spending on mental health, particularly spending on acute psychiatric inpatient care: A rapid response to the ‘Psychiatric Cap Committee’, 2024. RR-002-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)