פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

מדינת ישראל עושה מאמצים להעמקת הטיפול באוכלוסייה האתיופית ולביסוס ביצוע התוכניות על יעדים מוגדרים ומעקב אחר היישום והתוצאות. באחריות המשרד לקליטת העלייה מופעלים תוכניות ופרויקטים רבים המיועדים לעולי אתיופיה, חלקם עוצבו במיוחד לצורכיהם ואחרים יועדו לכלל העולים. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לסקור את תוכניות המשרד בעבור האוכלוסייה האתיופית שהופעלו בשנת 2007.

באחריות המשרד לקליטת העלייה נמצאים תכניות ופרויקטים רבים המיועדים לעולי אתיופיה, חלקם הותאמו ישירות לצורכי אוכלוסייה זו וחלקם מיועדים לכלל העולים. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש בידי מנכ"ל המשרד לסקור תוכניות ופרויקטים אלו ולבחון את העשייה תוך דגש על תוצאותיה

במסגרת הסקירה נערך מיפוי של כלל התוכניות שמהן נהנים עולי אתיופיה, שבמהלכו נבדקה מידת האפקטיביות של התוכניות בקידום השתלבותם של העולים בתחומי החיים השונים. תוצאות הסקירה אמורות לחזק את הבסיס לתכנון מושכל להמשך הקצאת המשאבים וההשקעה באוכלוסייה זו.

התכניות שאותרו חולקו לשמונה תחומים: תכניות כלליות, בריאות, תרבות, רווחה, חינוך, השכלה גבוהה, תעסוקה ויזמות ודיור

דוח זה סוקר את תחומי הפעילות השונים של המשרד, תוך התייחסות לתכניות השונות השייכות לכל אחד מהתחומים. שני דוחות נוספים מציגים סקירה מקוצרת ובה הצעת קווים מנחים לאסטרטגיה של העמקת השימוש במידע ופיתוחו (חביב, הלבן-אילת ושץ, 2010א') ואינדיקטורים מרכזיים למצבה של הקהילה האתיופית (חביב, הלבן-אילת ושץ, 2010ב').

בדוח הנוכחי מוקדש לכל תכנית פרק העוסק בשלושה היבטים עיקריים:

  • תיאור התכנית מתוך השאלון שמולא בידי האחראי על התכנית וריאיון מנהל אגף
  • מידע מינהלי
  • מידע מתוך מחקר הערכה, הכולל מדדי ההצלחה לבחינת התכנית