אירוע מוחי חד: תחזית תחלואה בישראל בעשורים הקרובים