תכנית לאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות קבוצת מומחים רב-ארגונית ורב-מקצועית: מסמך מסכם

הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בשכיחות המחלות המאפיינות אותה הביאו כיום את מדינות המערב להכיר בצורך הדחוף בארגון ובתכנון שיטתי ורב-מערכתי של השירותים הניתנים ללוקים באלצהיימר ובדמנציות אחרות. מדינות רבות ובהן אנגליה, צרפת, נורבגיה, אירלנד,אוסטרליה, יפן, קנדה וארה"ב, כבר פיתחו תכניות לאומיות להתמודדות עם מחלות אלה.

במסמך זה מוצגת תכנית לאומית שגובשה לאחרונה להתמודדות עם האתגרים שמציבה מחלת הדמנציה, ובכך מצטרפת ישראל למדינות אלה. את התכנית גיבשה קבוצת מומחים רב-מקצועית ממשרדי הממשלה (משרד הבריאות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי והמשרד לאזרחים ותיקים), מקופות החולים, מבתי החולים, מאשל, מעמותות העוסקות בנושא (עמדא ומלבב) ומן האקדמיה. את התהליך הוביל המרכז לחקר הזקנה במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בשיתוף עם המועצה הלאומית לגריאטריה ובתמיכתה של קרן הלן בדר.

השירותים הניתנים כיום ללוקים בדמנציה מסופקים בנפרד על ידי הגורמים השונים – משרדי הממשלה, קופות החולים, הביטוח הלאומי וארגונים נוספים – כל אחד בתחום אחריותו. כדי להבטיח התייחסות מקיפה ורציפה למכלול הצרכים הנובעים מן המחלה וכדי לספק ללוקים בה ולבני משפחותיהם את הטיפול ההולם והיעיל ביותר, דרושה היערכות כוללנית ומתואמת של כל מערכות הבריאות והרווחה. החזון של התכנית הלאומית הוא לאפשר לאנשים הלוקים בדמנציה ולבני משפחותיהם לנהל חיים מכובדים, מלאים ועצמאיים במידה רבה ככל האפשר. פריסה רחבה של שירותים ומקורות תמיכה איכותיים ונגישים, הטמעת עקרונות עבודה וטיפול רב-מקצועיים והקפדה על תיאום ושיתוף פעולה בין כל הגורמים המעורבים בתהליך יוכלו להביא למימוש חזונה של התכנית.

הצעה לציטוט בעברית:
ברודסקי, ג'., בנטור, נ., לרון, מ. ובן-ישראל, ש. (2013).תכנית לאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות קבוצת מומחים רב-ארגונית ורב-מקצועית: מסמך מסכם.
דמ-13-648. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Brodsky, J., Bentur, N., Laron, M., & Ben-Israel, S. (2013). Addressing Alzheimer’s and Other Types of Dementia:Israeli National Strategy Summary Document of the Interdisciplinary, Inter-Organizational Group of Experts. RR-648-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)