הפרעת קשב וריכוז בילדים – נגישות וזמינות השירותים בישראל

המאמר המלא התפרסם בתוך כתב העת: הרפואה, כרך 54 גליון 4, 2018 ,עמ' 219-224

אשר אור-נוי, דורי ריבקין, ליטל ברלב

 

הצעה לציטוט בעברית:
אור-נוי, א. ריבקין, ד. וברלב, ל. (2018). הפרעת קשב וריכוז בילדים – נגישות וזמינות השירותים בישראל. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.