עשור ל"אשלים": פעילות, הישגים ואתגרים לעתיד

במדינת ישראל חיים כ-360,000 ילדים במצבי סיכון שונים. מאז הקמתה לפני עשור, "אשלים" שואפת לעצב את הדרך שבה הציבור וקובעי המדיניות תופסים את צורכיהם של ילדים ובני נוער בסיכון ואת  הדרכים בהן החברה הישראלית ומערך השירותים נענים לצרכים אלה. מסמך זה מעריך את העשור הראשון של פעילות "אשלים", שהיא שותפות בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק. המסמך בוחן את התוכניות שאשלים פיתחה במהלך השנים, את הגישות המקצועיות החדשות, את השלכות עבודתו של הארגון על מערכת השירותים, ואת האתגרים שיעמדו בפני "אשלים" בעתיד.

"אשלים" פיתחה ויישמה תכניות במגוון תחומים, תוך עבודה משותפת עם משרדי ממשלה, עם גורמים בשלטון המקומי ועם גורמים לא ממשלתיים. כמו כן פותחו התערבויות ומודלים של שירותים להורים, לתלמידים ולצוותים חינוכיים, לבני נוער, לילדים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם, לילדים מאוכלוסיות מיוחדות (עולים, ערבים וחרדים) ולילדים השוהים במסגרות חוץ-ביתיות. בנוסף עסקה "אשלים" בתמיכה בתהליכי תכנון ותיאום בשירותים המקומיים, פיתחה תוכניות קהילתיות כוללניות, וסייעה לפיתוח והפצה של ידע.

הדוח בוחן את ההשלכות של פעילותה של "אשלים" במספר תחומים:

פיתוח והטמעה של דרכי עבודה חדשניות לעבודה עם הורים לילדים בסיכון ועם צוותים חינוכיים העובדים עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מרובים ומורכבים, פיתוח מודלים של רצף שירותים בין הטיפול החוץ-ביתי לבין הטיפול בקהילה, עבודה עם בני נוער במצבי סיכון תוך שימת דגש על התפתחות חיובית, ופיתוח תהליכים להגנה על ילדים עם צרכים מיוחדים מפני פגיעות.

הפצה ומיסוד של תוכניות חדשניות:  חלק מהתוכניות המרכזיות שפותחו בסיוע "אשלים" אומצו על ידי משרדי ממשלה כתוכניות מובילות, המופעלות באמצעות מימון ממשלתי.

מעורבות בתמורות מרכזיות במדיניות: חלק מפעילותה של "אשלים" מכוון לתמיכה ולסיוע בפיתוח מספר יוזמות מרכזיות הנוגעות למדיניות כלפי ילדים בסיכון. אלה כוללות את המדיניות לשדרוג ולשיפור מערך הפנימיות בישראל; מדיניות משרד הרווחה לצמצום השירותים חוץ-ביתיים ולפיתוח שירותים בקהילה; חיזוק מעמדם של שירותי בריאות הציבור כמרכיב מרכזי במערך השירותים לילדים בסיכון ולהוריהם; וקידום מעורבות הילדים בקבלת החלטות הנוגעות להם.

במהלך השנים לוותה עבודתה של "אשלים" מקרוב בפעילות הערכה מעמיקה ומקיפה שבוצעה על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל וארגונים אחרים בישראל.

בדוח נידונים גם אתגרים מרכזיים העומדים בפני "אשלים" לקראת מימוש מטרותיה בשנים הבאות.