משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי משנת 2011

בשנת 2011 נחתם הסכם עבודה קיבוצי בין נציגי הרופאים בישראל לבין המעסיקים. במסגרת ההסכם נקבעו תמריצים כספיים שמטרתם לתת מענה לשתי בעיות: מחסור ברופאים בבתי החולים בפריפריה; ומחסור ברופאים במספר מקצועות רפואיים, המכונים "מקצועות רפואיים במצוקה". תמריצים אלו כללו מתן מענקים כספיים חד-פעמיים ותוספות שכר למתמחים ברפואה שיתמחו בבתי חולים בפריפריה ו/או במקצועות במצוקה. נוסף לכך הוחלט על תוספת גדולה של תקנים לרופאים בבתי חולים, בדגש על בתי חולים בפריפריה.

מחקר זה נועד לבדוק את השפעת התמריצים האלו, ולבחון גם את השפעתם של גורמים נוספים על בחירת מקום העבודה ומקצוע ההתמחות. מטרה נוספת של המחקר הייתה לספק מידע שיוכל לעזור לקובעי המדיניות לקבל החלטות בנוגע לעתיד התמריצים ולצעדי עידוד נוספים להבאת רופאים לפריפריה ולמקצועות במצוקה.

המחקר נערך בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ומשרד הבריאות.

המחקר התבסס על שני מקורות מידע:

  • קובץ נתונים מנהליים של המועצה המדעית של הר"י, הכולל מידע על כל התחלות ההתמחות ברפואה בישראל בשנים 2014-2005.
  • סקר ארצי שנערך במכון ברוקדייל בשנת 2015 בקרב מדגם ארצי של מתמחים שהתחילו את ההתמחות בשנים 2014-2013, בבתי חולים ובקהילה.

במסגרת המחקר נבחנו, באמצעות הנתונים המנהליים, מגמות בהתחלות התמחות לאורך השנים באזורים ובמקצועות השונים, בדגש על שינויים שחלו סביב שנת 2011. בסקר נבדקו בין השאר השיקולים המשפיעים על המתמחים בבואם לבחור בית החולים להתמחות ומקצוע ההתמחות, ההשפעה המדווחת של התמריצים, הקשר בין מקום ההתמחות למקום המגורים, והתכניות של המתמחים בנוגע למקום העבודה לאחר סיום ההתמחות. זאת תוך התייחסות למאפייני רקע של המתמחים, ובהם מקום לימודי הרפואה.

ממצאי המחקר הוצגו בפורומים שונים – בכנסים, בבתי חולים, בהר"י, בהנהלת איגוד רופאי המשפחה ובמשרד הבריאות. המחקר כבר עורר דיון מעמיק בנוגע לעתיד התמריצים, לאסטרטגיות שונות להשפיע על ההחלטות של רופאים צעירים ולצרכים העדכניים של מערכת הבריאות – סוגיות אקטואליות ביותר לאור העובדה שבשנים הקרובות יחלו דיונים על הסכם חדש עם הרופאים.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Avidan, A., Weissman, C., Elchalal, U., Tandeter, H., & Zisk-Rony, R. Y. (2018). Medical specialty selection criteria of Israeli medical students early in their clinical experience: subgroups. Israel journal of health policy research7(1), 20.

Weissman, C., Zisk-Rony, R. Y., Avidan, A., Elchalal, U., & Tandeter, H. (2018). Challenges to the Israeli healthcare system: attracting medical students to primary care and to the periphery. Israel journal of health policy research7(1), 28.

Ashkenazi, Y., Gordon, M., & Rosen, B. (2019). Using financial incentives to attract medical residents to the periphery: The Israeli experience. Health Policy123(1), 80-86.

Ida, Y., Talit, G., & Levy, S. (2019). Restrictions on the Employment of Migrant Workers in the Israeli Domestic Care Sector: Do They Really Work?. Journal of International Migration and Integration, 1-17.