יצירת חוסן קהילתי כאמצעי לשיפור רווחתם של ילדים, בני נוער ומשפחותיהם בשכונות מוחלשות בישראל

הצעה לציטוט בעברית:
סומך, ס. אלמוג-זקן, א. בן רבי, ד. (2018). יצירת חוסן קהילתי כאמצעי לשיפור רווחתם של ילדים, בני נוער ומשפחותיהם בשכונות מוחלשות בישראל. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.