שירותי בריאות הנפש בקופות החולים שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה – בין מדיניות ליישום

הצעה לציטוט בעברית:
סמואל, ה. ואלרועי, א.(2019). שירותי בריאות הנפש בקופות החולים שנתיים לאחר הפעלת הרפורמה – בין מדיניות ליישום. דמ-19-786. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.