המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) – השתלבות חיילי מקא"ם שהתגייסו בשנים 2010-1993 בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים

הצעה לציטוט בעברית:
פישמן, נ. וולדה-צדיק, א. ונאון, ד. (2018). המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) – השתלבות חיילי מקא"ם שהתגייסו בשנים 2010-1993 בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים. דמ-18-770. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.