מעונות יום שיקומיים: סקר בקרב הורים לפעוטות

אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל, יחד עם משרד הבריאות, 64 מעונות יום שיקומיים עבור כ-1,900 פעוטות עם מוגבלויות. המעונות, הפרוסים בכל רחבי הארץ, מספקים, מלבד טיפול בסיסי ופעילות העשרה לפעוטות, גם טיפולים פרה-רפואיים, וכן הדרכה להורים. הסקר בחן את תפיסת ההורים בנוגע לתרומת המעונות לטיפול בילדיהם ולהתנהלות התא המשפחתי ואת שביעות רצונם ממגוון היבטים של הטיפול. בסקר רואיינו הוריהם של 253 פעוטות המטופלים ב-49 מעונות המשרתים אוכלוסיות מגוונות, הן מבחינת ההשתייכות המגזרית והן מבחינת סוגי המוגבלויות של הפעוטות. במרבית המשפחות (75%) רואיינו שני ההורים.

ממצאים עיקריים:

  • ההורים מרוצים מאוד מהתנאים הפיזיים במעונות ומאיכות הטיפול  בילדיהם: 95% מההורים תיארו את התנאים הפיזיים במעון כטובים; 93% מן האימהות ו-89% מן האבות שבעי רצון  מאיכות הטיפולים הפרה-רפואיים שילדיהם מקבלים; 98% מן ההורים שבעי רצון מהטיפול של הגננות והמטפלות במעון, ו-94% שבעי רצון מהפעילות החינוכית ומפעילות ההעשרה.
  • נמצא כי התקשורת בין המשפחות לצוותי המעונות בדרך כלל טובה: 89% מן ההורים מקבלים עדכונים שוטפים מצוות המעון, ולמעלה מ-90% מהם שבעי רצון מאיכות המידע שנמסר להם. 97% מן האימהות ו-84% מן האבות השתתפו לפחות בפגישה אישית אחת עם צוות המעון, ורובם הגדול ציינו את הפגישות לטובה.
  • כל האימהות ו-71% מן האבות קיבלו הדרכה או ייעוץ מצוות המעון באשר לטיפול בילדים בביתם, ומרביתם ציינו שההדרכה והייעוץ היו מועילים. אולם, נציגים מצוות המעון ביקרו בבתיהן של 56% בלבד מן המשפחות. ביקורים כאלה נתפסים כמועילים על ידי רוב מי שהתנסו בהם.
  • 89% מן האימהות דיווחו כי התקיימו מפגשים קבוצתיים עם הורים במעון, ו-81% מהן השתתפו במפגש אחד לפחות. עם זאת, רק 43% מהאבות השתתפו במפגש כזה.
  • ההורים העידו על תרומת המעון להם עצמם בתחומים שונים, גם מעבר להדרכה ולייעוץ שניתנים להם במעון. הם ציינו במיוחד האפשרות להתפנות לעבודה ולמשפחה (כ-90% מההורים) והפחתת העומס הכרוך בהבאת הילדים לטיפולים ולבדיקות – 89% מן האימהות  ו-82% מן האבות.
  • ההורים הצביעו על מספר כיוונים לשיפור המסגרות ולשיפור הטיפול, ובין היתר הגדלת המרחב הפיזי, הרחבת שעות הטיפולים והגברת המעורבות של האבות. בנוסף, הם הביעו חוסר שביעות רצון מתפקוד מערך ההסעות למעונות, המצוי באחריות הרשויות המקומיות.

הממצאים הוצגו בפני האחראים על המעונות במשרדי הרווחה והבריאות.

הסקר נערך לבקשת האגף הבכיר למחקר תכנון והכשרה ובשיתוף אגף השיקום, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומומן בסיועם. העבודה מומנה בסיוע קרן מנדל ומדלן ברמן.

 

הצעה לציטוט בעברית:
לף, י. (2016). מעונות יום שיקומיים: סקר בקרב הורים לפעוטות.
דמ-16-708. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Loeff, Y. (2016). Daycare Centers for Infants and Toddlers with Disabilities: Survey of Parents. RR-708-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)