איתור נפגעי אלימות במשפחה וטיפול בהם במערכות בריאות: סקירה בין-לאומית

רקע

אחד הגורמים העיקריים המאתרים נפגעי ונפגעות אלימות במשפחה ומטפלים בהם הוא מערכת הבריאות על כלל מוסדותיה, לרבות בתי חולים, קופות חולים, מרפאות בריאות הנפש ולשכות הבריאות. כדי לקדם את האיתור של נפגעי אלימות במשפחה ואת הטיפול בהם במערכת הבריאות בישראל, החל משנת 2003 פועלות בשירותי הבריאות ועדות קבועות בנושאי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע. כיום פועלות כ-240 ועדות במגוון שירותי הבריאות בארץ. במרוצת השנים מאז הקמתן, עברו חברי הוועדות הכשרות מגוונות שהקנו להם ידע וכלים הנחוצים למילוי תפקידם. המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית בשירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות, מבקשת לבחון את עבודת הוועדות: להגדיר את התוצאות המצופות של עבודתן ולדייק את נוהלי העבודה שלהן על בסיס הגדרת סטנדרטים של איכות. לשם כך פנתה המחלקה לחטיבת האיכות בשירותים חברתיים במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

מטרה

סקירה זו היא השלב הראשון במערך מחקרי רחב שנועד לבחון ולהסדיר את עבודת הוועדות. מטרתה לבחון את המדיניות והפרקטיקות במערכות בריאות בארץ ובעולם כדי לענות על השאלות האלה: (1) מהן הפרקטיקות המיטביות במערכת הבריאות לאיתור נפגעי אלימות במשפחה ולטיפול בהם? (2) אילו מנגנונים יש במדינות בעולם לאיתור נפגעי אלימות במשפחה ולטיפול בהם?

שיטה

סקירה מקומית ובין-לאומית שנערכה בין אוקטובר 2021 ליוני 2022, והתבססה על מאמרים אקדמיים ופרסומים גלויים באתרי אינטרנט של משרדי ממשלה בארץ ובעולם, ארגונים ממשלתיים וארגוני בריאות בין-לאומיים.

ממצאים ומסקנות

  • יש כמה פרקטיקות מיטביות מרכזיות, ויש תמימות דעים בנוגע לחשיבותן בקרב העוסקים בתחום. בישראל מיושמות רבות מהן, ובהן נהלים לאיתור נפגעי אלימות במשפחה ולטיפול בהם, וכן ועדות האלימות המשמשות גורם מתכלל ומייעץ לגורמים הרפואיים, מעבירות הדרכות והכשרות לצוותים הרפואיים ומנטרות את נתוני האיתור של נפגעי האלימות במערכת הבריאות. עם זה הנהלים הקיימים אינם מתייחסים לשיתוף ולמעורבות של נציגי צוותי הבריאות ושל מקבלי השירות בתכנון ועיצוב המדיניות בתחום.
  • המנגנונים במערכות בריאות בעולם העוסקים בנפגעי אלימות במשפחה, מדגישים את נושא האיתור, ובמרבית המקרים איתור באמצעות תשאול המטופלים על ידי הצוותים הרפואיים המטפלים, ומתן מעטפת תמיכה לעבודתם זו.
  • במנגנונים שהתמקדו בילדים נמצא כי המנגנונים לאיתור אינם מתמקדים בתשאול המטופלים, אלא הם כוללים היבטים נרחבים יותר של בדיקות פיזיות שאפשר להסיק מהן אם זו פגיעה מכוונת או לא. לכן המנגנונים מסתמכים על צוותים רפואיים בין-תחומיים שעברו הכשרה ייעודית לאיתור ילדים נפגעי אלימות ולטיפול בהם.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
שפירא, ה. ומילשטיין, א. (2023). איתור נפגעי אלימות במשפחה וטיפול בהם במערכות בריאות: סקירה בין-לאומית. דמ-23-922. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 
הצעה לציטוט באנגלית:
Shapira, H., & Milshtein, E. (2023). Detection and Treatment of Domestic Violence Victims in Health Systems: An International Review.  RR-922-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)