פיתוח מודל אפקטיבי של דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות: מחקר הערכה

בשנים האחרונות גוברת במדינות המערב ההכרה בחשיבות של הרחבת ההזדמנויות של אנשים עם מוגבלות לבחור את אורח החיים המתאים להם, לרבות הבחירה לחיות בדירה עצמאית  ולא בבית ההורים או במוסד. כדי לעבור לדיור עצמאי, אנשים עם מוגבלויות זקוקים להכנה, לסיוע ולליווי בתחומים שונים ובהם חיפוש דירה ושותפים, ניהול משק בית והסתייעות בשירותים בקהילה.

על מנת לסייע בכך, פותחה לראשונה בישראל תכנית "דיור נתמך" שנועדה לסייע לאנשים עם מוגבלויות המעוניינים לעבור לדיור עצמאי בקהילה. התכנית פותחה על ידי מסד נכויות ג'וינט ישראל (שותפות בין ממשלת ישראל, ג'וינט-ישראל וקרן משפחת רודרמן), אגף השיקום, והשירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ומספר רשויות מקומיות. בשנת 2012 החלה התכנית לפעול כפיילוט ראשוני בשלושה אזורים בארץ, באמצעות שלושה ארגונים: עמותת כיוונים, חברת שלו וחברת א.ד.נ.מ. בע"מ. התכנית מעניקה למשתתפים ליווי מותאם אישית במגוון רחב של תחומי חיים: ניהול משק בית, חיפוש דירה ושותפים, תעסוקה, חברה ופנאי, זוגיות, מיצוי זכויות וחיבור לשירותים בקהילה. . בנוסף אורגנו פעילויות כדי לאפשר פעילויות חברתיות משותפות בין משתתפי התכנית.

המחקר נועד לבדוק את מידת יישומה של התכנית ואת תוצאותיה, כבסיס לקבלת החלטות בנוגע לשיפורה, להרחבתה ולהפצתה. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עם המשתתפים, הוריהם, נציגי משרד הרווחה ומחלקות רווחה ברשויות המקומיות, וכן עם מנהלי התכנית בארגונים המפעילים ומתאמי הטיפול מטעמם.

בין ממצאי המחקר:

  • חלק מן המשתתפים עברו כבר בזמן ביצוע ההערכה לדיור עצמאי וחלק נמצאו בשלבי ההכנה למעבר.
  • כל המשתתפים שעברו לדיור עצמאי העידו שהתוכנית בכלל אפשרה להם לבצע מעבר, או שהיא מאד הקלה ושיפרה את המעבר. גם משתתפים אשר עדיין לא עברו העידו כי התוכנית עזרה להם להאמין שהם מסוגלים לעבור ולהתכונן למעבר
  • אחת הסוגיות המרכזיות שנדונה בקרב מובילי התוכנית היא האם יש להגביל את משך הסיוע במסגרתה. לפי המשתתפים הגבלת משך הסיוע מראש עלולה לערער את הבטחון שלהם להצליח במעבר. חלקם סבורים שיזדקקו תמיד לסיוע ואחרים מאמינים שעם הזמן יצטרכו פחות ופחות. אכן, מספר משתתפים סיימו  את התוכנית לאחר שהשלימו את תהליך המעבר ולא הרגישו צורך בסיוע נוסף.

וועדת ההיגוי של התכנית דנה בסוגית משך הסיוע ובסוגיות נוספות שעלו מן הממצאים: דרכים לגייס מועמדים מתאימים, צמצום תחלופת המדריכים, חיזוק הסתייעות  המשתתפים בשירותים בקהילה, וכן אופייה של הפעילות החברתית המשותפת בתוכנית.

בתום תקופת ההערכה החלה התכנית לפעול בתשעה אזורים נוספים ברחבי הארץ. התכנית אף הורחבה לאנשים עם מוגבלויות נוספות, ולאוכלוסיות נוספות – החרדית והערבית.

המחקר נערך ביוזמת מסד נכויות ג'וינט ישראל, ובמימונו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
מילשטיין, א. וריבקין, ד. (2015).פיתוח מודל אפקטיבי של דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות: מחקר הערכה.
דמ-15-700. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Milshtein, E., & Rivkin, D. (2015). Development of an Effective Model of Supported Housing in the Community for People with Disabilities: Evaluation Study. RR-700-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)