תוכנית מובילים דיגיטליים לממשלה – מחזור ג'

תוכנית "מובילים דיגיטליים" פועלת להכשרת סוכני שינוי שיקדמו חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי וישפרו תהליכים וממשקים באמצעות טכנולוגיה. התוכנית הינה שותפות בין מטה ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב הממשלתי, משרד הפנים, נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, והיא נועדה לקדם את חזונו של המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שהושק על ידי הממשלה בשנת 2013.

ההכשרה של מובילי החדשנות הדיגיטלית כוללת שלושה סוגי פעילות עיקריים: תוכנית לממשלה, תוכנית לשלטון המקומי ופעילות רשת מובילים לכלל משתתפי התכניות.

במחזור השלישי של התוכנית לממשלה (פברואר-נובמבר 2018) השתתפו 24 מנהלים, רובם מהממשלה ונוספים מהשלטון המקומי ומהחברה האזרחית. התוכנית כללה למידה פנים-אל-פנים, למידה מקוונת, התנסות יישומית בעבודה על פרויקטים וסמינר לימודי בחו"ל.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה על התוכנית ובמסגרתו הועבר לכלל המשתתפים שאלון למילוי עצמי במהלך מפגש הסיום (100% היענות).

ממצאי המחקר העיקריים

  • המשתתפים העידו כי התוכנית הקנתה ידע וכלים חדשים וחלה עלייה בחלק מההיבטים שנבדקו בהשוואה למחזור הקודם.
  • רוב המשיבים מרגישים שהינם מובילים דיגיטליים ואף עשו שינוי בדרכי העבודה שלהם.
  • כמחצית המשיבים דיווחו כי התוכנית השפיעה באופן חיובי על התפיסות שלהם בנוגע לעולם הדיגיטציה. כשליש נוספים העידו כי תפיסתם בנושאים אלה הייתה חיובית מראש.
  • המשיבים דיווחו כי העבודה על הפרויקט תרמה לרכישת כלים חדשים, בעיקר לניהול פרויקטים דיגיטליים. רובם הביעו שביעות רצון מאיכות התוצרים של הפרויקטים והעריכו כי סיכויי היישום שלהם גבוהים.
  • המשתתפים הביעו עניין בהרחבת העיסוק בתוכנית במרכיבים הקשורים ליישומיות: היכרות והתנסות עם כלים חדשים ותרגום לפרקטיקה יומיומית.
  • התוכנית אפשרה יצירת קשרים עם גורמים מקצועיים וחלה בכך עלייה בהשוואה למחזור הקודם. לצד זאת, תרומתה הייתה נמוכה יותר באשר ליצירת קשרים וללמידה עם משתתפי התוכנית המקבילה לשלטון המקומי.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי מטה ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב הממשלתי, משרד הפנים, נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

הצעה לציטוט בעברית:
קדם-קדיש, ל. ודולב, ה. (2019). תוכנית מובילים דיגיטליים לממשלה – מחזור ג'. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.