התנהלות המג"ר במודל הבין-משרדי במצבי חירום

המרכז לגיל הרך (מג"ר) מהווה עוגן עבור אוכלוסיית היעד שלו בעיתות שגרה כמו גם בעיתות חירום.

את המערך הארצי של המג"רים מובילים האגף לחינוך הגיל הרך במשרד החינוך בשותפות בין-משרדית ועם 3600 התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון. המערך מאגד כיום 77 מג"רים ומלווה את המנהלים בהדרכה מותאמת ומתמשכת.

חשיבה מדייקת על הפעלת המג"ר בעת חירום בקהילתו וכמערך כולל, נערכה בעקבות מגפת הקורונה בשנת 2020 מתוך הבנה שהחיים בישראל מזמנים מגוון מצבי חירום, שאליהם יש להיערך מראש כדי לאפשר מתן מענה מיטבי בזמן אמת.

אירועי השבעה באוקטובר 2023 דרשו התייחסות מהירה ומותאמת להפעלת המג"רים במתווה החירום. בימים אלו נכתב אוגדן המג"ר המחודש בהובלת צוות הבטחת איכות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. האוגדן כולל פרק העוסק בהפעלת המג"ר בעת חירום, ובשבעה באוקטובר 2023 היה הפרק בגרסת טיוטה מתקדמת. הפרק מתייחס לחמישה ערכי יסוד בהתנהלות המג"ר: ניהול המג"ר; גישת הלקוח במרכז; כוח אדם מיומן; רצף מענים; ושותפות הורים. בעבור כל ערך יסוד מפורטות דרכי הפעולה המיטביות להתנהלות המג"ר בעת חירום. הפרק עבר התאמה והופץ לכלל מנהלי המג"רים ברחבי הארץ בשמונה באוקטובר 2023 – יומה השני של מלחמת 'חרבות ברזל'.

כחצי שנה לאחר פרוץ המלחמה, נערכה קבוצת מיקוד ובה נשמעה התייחסות מנהלי המג"ר להפעלת המג"ר בזמן המלחמה. המסמך המוצג כאן מביא גם את התייחסותם של אותם מנהלים.

 

 

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.