זכאות לדמי אבטלה אחרי גיל פרישה במדינות נבחרות ב- OECD ובמדינות נבחרות בארצות הברית

סקירה זו בוחנת אם במדינות OECD נבחרות אנשים שחצו את גיל הפרישה זכאים לדמי אבטלה. במדינות שבהן יש זכאות לדמי אבטלה גם אחרי גיל פרישה, היא בוחנת אם הגעה לגיל פרישה משפיעה על הקריטריונים לזכאות או על אופי והיקף ההטבות הניתנות.

הסקירה מבוססת על מידע מאתרים ממשלתיים בנושא דמי אבטלה, מחוברות הדרכה מקוונות ומתקשורת בין-אישית עם מומחים מטעם המדינות שנבחרו.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
אינקר, א., ריינגוורץ, י. ורוזן, ב.  (2022). זכאות לדמי אבטלה אחרי גיל פרישה במדינות נבחרות ב- OECD ובמדינות נבחרות בארצות הברית. מ-22-910. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Inker, A., Reingewertz, Y., & Rosen, B. (2022). Eligibility for Unemployment Benefits in the Post-Retirement Age Group in Selected OECD Countries and in Selected United States Countries. S-910-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)