אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): סקירת ספרות בין-לאומית על תהליכי מיון לעבודה ובחינת השלכותיה בהקשר הישראלי

תכנית אבחון מותאם תרבות (אמ"ת) של ג'וינט – תב"ת, בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק, "נולדה" מדיווחי מעסיקים על הצורך שלהם בעזרה בקליטת יוצאי אתיופיה  לתפקידים שונים שהקבלה אליהם מותנית בהצלחה במבחני מיון. התכנית מיושמת בשני שלבים: השלב הראשון מתמקד בבדיקה כיצד מבחני מיון לעבודה פועלים כחסם לתעסוקה עבור יוצאי אתיופיה בישראל; בשלב השני, מנסה התכנית לבנות הליך מיון רגיש-תרבות תוך התאמת המבחנים והסטנדרטים הקיימים ו/או בניית כלים חדשים ובדיקתם על יוצאי אתיופיה וערבים ישראליים. השאיפה היא להביא לכך שמעסיקים ומכוני מיון ישתמשו בכלים החדשים המתחשבים בהבדלים התרבותיים ובכך יגבירו את יכולתם של מועמדים מקבוצות מיעוט להשתלב במשרות טובות.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עורך מחקר המיועד לסייע בפיתוח ובהערכת כלי המיון החדשים. המחקר כולל חמישה חלקים

  1. סקירת ספרות בין-לאומית בנושא שיטות מיון לעבודה
  2. ראיונות עומק עם מעסיקים ישראליים הנוקטים בשיטות מיון חלופיות כדי לקדם קליטת מועמדים יוצאי אתיופיה בעבודה
  3. ניתוח הפערים בין נבחנים יוצאי אתיופיה לבין נבחנים יהודים אחרים  בכלי המיון המקובלים
  4. ראיונות עומק עם מועמדים יוצאי אתיופיה בסיום של יום מבדקים במכון מיון
  5. בדיקת תוקף הניבוי של כלי המיון המקובלים ובדיקת יכולתם של כלי מיון חדשים המפותחים במסגרת התכנית לנבא הצלחה בעבודה ובו בזמן למזער את ההבדלים שבין קבוצות מיעוט וקבוצת הרוב.

דוח זה מציג את סקירת הספרות וכן ממצאים מראיונות עומק עם המעסיקים. הדוח שמש כבסיס וכמדריך לתכנון ולביצוע של השלבים הבאים של תכנית אמ"ת.

מטרת סקירת הספרות היא להשתמש בניסיון שנצבר בחו"ל בזיהוי כלֵי מיון תקפים בניבוי תפקוד בעבודה ואשר אינם יוצרים פערים בין קבוצות. אנו דנים בדילמת המגוון-תוקף הנובעת מהעובדה שכלֵי המיון התקפים ביותר בניבוי תפקוד בעבודה נוטים גם להראות פערים גדולים בין קבוצות. בנוסף, אנו מציגים כלי מיון חלופיים המראים פערים קטנים יותר ועם זאת הם בעלי תוקף ניבוי מספק.

מחקר זה הוא הראשון מסוגו בישראל ולממצאיו עשויות להיות השלכות חשובות להרחבת אפשרויות התעסוקה של קבוצות מיעוט.

המחקר בוצע ביוזמת ג'וינט-תב"ת והפדרציה היהודית של ניו יורק ומומן בסיוע והפדרציה היהודית של ניו יורק.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
פישמן, נ. וקינג, י. (2013).אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): סקירת ספרות בין-לאומית על תהליכי מיון לעבודה ובחינת השלכותיה בהקשר הישראלי.
דמ-13-629. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.