הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל: מרכזי הנוער – מחקר הערכה שלישי, 2012

מטרתו של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל היא לאפשר לבני נוער יוצאי אתיופיה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם ולהגביר את סיכוייהם לניעוּת חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. הפרויקט הלאומי מהווה שותפות בין הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), ממשלת ישראל, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל (JAFI), ג'וינט-ישראל (JDC) וקרן היסוד. הפרויקט כולל תכנית סיוע לימודי לתלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות ומערכת של מרכזי הנוער.

מרכזי הנוער מיועדים לספק לבני נוער יוצאי אתיופיה מקום שיוכלו לשהות בו בשעות אחר הצהריים וליהנות   מפעילות פנאי מאורגנת, מפעילויות של העצמה אישית, מפעילויות חינוכיות-ערכיות ומקיומה של תמיכה אישית ושל אוזן קשבת לגבי הבעיות שאֵתן הם מתמודדים. זאת, כדי לסייע בקידומם בכל תחומי החיים וכדי לצמצם התנהגויות סיכון. בשנת 2012 פעלו 20 מרכזי נוער  ב-19 יישובים ברחבי הארץ, ובהם ביקרו כ-1,800 בני נוער.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ביצע בשנת 2012 מחקר הערכה שלישי של מרכזי הנוער (הערכות קודמות בוצעו ב-2008 וב-2006). מטרתו הייתה לתת ליוזמי התכנית ולמפעיליה היזון חוזר כדי לחזק את הפעלתה ולשמש בסיס להמשך פיתוחה. המחקר התבסס על שאלונים שנאספו מ-18 מנהלי מרכזים ומ-267 בני נוער ב-5 מרכזים. בשלושה מהמרכזים נערך מחקר עומק איכותני והוא כלל ראיונות עם נציגי הגוף המפעיל, עם מנהל המרכז ועם קבוצת מיקוד של בני נוער המגיעים למרכז.

מהממצאים עולה כי למרכזים חלק משמעותי ב"מעטפת" שנותן הפרויקט הלאומי לבני נוער יוצאי אתיופיה, במרכזים מבקרים גם בני נוער שאינם יוצאי אתיופיה, ושיעורם עלה עם השנים.

לפי דיווח בני הנוער, למרכזים יש תפקיד חשוב מאוד בחייהם:

  • מרבית בני הנוער דיווחו כי הם מאוד מרוצים מהפעילות במרכז (83%), וכי  בזכות המרכז יש להם לאן ללכת בשעות הפנאי (80%).
  • בעבור רובם זו המסגרת היחידה לפעילות פנאי.
  • מרביתם מבקרים במרכזים למעלה משנה.
  • כמחצית מבני הנוער הצביעו על כל אחת מהתרומות הבאות של המרכזים לחייהם:  הם מרגישים בטוחים יותר בעצמם (65%), הכירו חברים חדשים (56%), ואף השתפרו בלימודים (42%).

המחקר העלה  גם צרכים נוספים ואתגרים בהפעלת המרכזים,  כגון: הרחבת המענים הניתנים לבני הנוער בחופשות והוספת מענים בסופי השבוע; הגברת מעורבות ההורים בפעילויות של מרכזי הנוער; חיזוק ההתמודדות עם התנהגויות סיכון של בני הנוער.

ממצאים אלה ואחרים הוצגו בפני המעורבים בהפעלת התכנית ובמימונה, והם משמשים כבסיס לשיפור התכנית ולהמשך הפצתה.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברוך-קוברסקי, ר. ובן-רבי, ד. (2013).הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל: מרכזי הנוער – מחקר הערכה שלישי, 2012.
דמ-13-635. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Baruj-Kovarsky, R., & Ben-Rabi, D. (2013). Ethiopian National Project: Youth Centers – Third Evaluation Study, 2012. RR-635-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)