הערכת עמ"ן – תכנית לקידום התנדבות של בני נוער ברשויות מקומיות

תכנית עמ"ן (עיר מתנדבת נוער) הוקמה בשנת 2003 על ידי משרד החינוך והאגף להתנדבות ופילנתרופיה בג'וינט ישראל. מטרתה הייתה לפתח ולקדם את נושא התנדבות בני הנוער ברמת הרשות. התכנית פועלת ברשויות מקומיות ואזוריות של יהודים דרוזים וערבים. במהלך יישום התכנית ברשויות ביקשו מפעיליה ומממניה סיוע ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בליווי המחקרי של התכנית, כדי לבחון את הישגיה.

בשנים 2007, 2009 ו-2010 בוצעו מחקרי הערכה נפרדים בתשע רשויות:  בשנת 2010 – בירוחם ובנתיבות, בשנת 2009 – בפקיעין, בטמרה, בטירת הכרמל, בשדרות ובמגדל העמק; ובשנת 2007 – במגידו ובקריית שמונה.  המחקרים בוצעו בנפרד על כל אחת מהרשויות ואף הדוחות הופקו בנפרד לכל רשות. המחקרים כללו איסוף מידע באמצעות ראיונות טלפוניים עם נציגי הארגונים שעוסקים בהתנדבות בני נוער בכל רשות – סה"כ 81 נציגים. מטרת מחקר ההערכה הייתה לקבל תמונה על תפיסתם של נציגי ארגונים אלה על דרך יישום התכנית, על תפוקותיה, על השגת מטרותיה ועל שביעות רצונם ממנה. חשוב לציין כי בכל אחת מהרשויות ההערכה בוצעה בטווח זמן שונה ממועד תחילת הפעלתה  והיא  משקפת את מצב התכנית בכל רשות באותה שנה בלבד. המסמך הנוכחי הוא לקט של מחקרי הערכה אלה.

בין הממצאים העיקריים:

  • ברוב הרשויות העריכו  רוב נציגי הארגונים העוסקים בהתנדבות  כי  התכנית  הצליחה להשיג שני יעדים מרכזיים והם: הגדלת  מספר המתנדבים וחיזוק  המודעות להתנדבות בני נוער ברשות. בנוסף, רובם דיווחו כי התכנית הצליחה לפתח פרויקטים חדשים ולהרחיב פרויקטים קיימים בתחום התנדבות נוער.
  • לפי הערכת  חלק ניכר מהנציגים רצוי להשקיע יותר להשגת יעדים נוספים של התכנית  ובעיקר בהעלאת הרמה המקצועית של המתנדבים ושל העובדים העוסקים בהתנדבות ביישוב ובהרחבת שיתופי הפעולה בין הארגונים העוסקים בהתנדבות. בנוסף סברו הנציגים כי רצוי להשקיע יותר  בפרסום ובחשיפה של התכנית ברשויות.

הממצאים ממחקרי ההערכה היוו תשומה חשובה למפעילי התכנית ולמממניה ושימשו בסיס לשיפור התכנית ולקידומה בכל אחת מהרשויות לפי צרכיה  הייחודיים של כל רשות.  התכנית מופעלת היום ב-45 רשויות והיא מהווה עוגן מרכזי  לחיזוק נושא ההתנדבות ברשויות ולקידומו.

המחקר בוצע בשיתוף ובמימון JFNA והפדרציות של אטלנטה, בולטימור, ניו-יורק וסנט לואיס.

הצעה לציטוט בעברית:
כורזים, מ. וניר ,ש. (2013).הערכת עמ"ן – תכנית לקידום התנדבות של בני נוער ברשויות מקומיות. דמ-13-638. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Korazim, M., & Nir, S. (2013). Evaluation of the AMEN Program to Promote Youth Volunteerism in Local Authorities. RR-638-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)