הערכת תכנית "משפחות"

בשנים האחרונות גוברת המודעות לצורך בשירותים לילדים בסיכון בגיל הרך. תכנית "משפחות" היא תכנית חדשנית וייחודית לילדים בגיל הרך ולהוריהם, אשר מהווה מודל לתכניות שונות שהתפתחו בעקבותיה. התכנית מיועדת למשפחות עם ילדים מלידתם ועד גיל ארבע, הנתקלות בקשיים בהורות. מטרתה היא לעודד אינטראקציה חיובית בין הורים לילדים, לתת מידע והדרכה בתחום ההורות וליצור מסגרת חברתית תומכת למשפחות. התכנית הופעלה בשנים 2002-2000 על-ידי החברה למתנ"סים, בשיתוף השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, רשויות מקומיות, אגף שח"ר במשרד החינוך ועמותת אשלים.

במסגרת התכנית נפגשו המשפחות פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים במתנ"ס לשלוש שעות פעילות: בשעה הראשונה נערכה פעילות משותפת להורים ולילדים בשלוש קבוצות גיל; בשעה השנייה התקיימה פעילות לילדים וקבוצה נפרדת להורים; בשעה השלישית נערכה ארוחת ערב חמה משפחתית. בנוסף, ביצע צוות התכנית התערבויות פרטניות עם חלק מהמשפחות והיה בקשר עם גורמים מקצועיים נוספים כגון מחלקת הרווחה וטיפת חלב.

התכנית לוותה במחקר הערכה שבמסגרתו נאסף מידע כמותי ואיכותני בתחילת התכנית, בסיומה ושנה לאחר הסיום. הממצאים מתארים את מאפייני הילדים והמשפחות שהשתתפו בתכנית ואת התשומות שניתנו למשפחות. כמו כן, מובאות סוגיות ביישום התכנית ששיש להן משמעות בהפעלה של תכניות מסוג זה, כגון, הקושי בהשתתפות אבות בתכנית או האם כדאי לשלב בתכנית קבוצתית רכיבים טיפוליים פרטניים. כמו כן, בחן המחקר את השינויים שחלו אצל הילדים וההורים במהלך התכנית. ממצאי המחקר מעידים כי התכנית סיפקה להורים הזדמנות לבלות בפעילות מעשירה עם הילדים, ליצור קשרים חברתיים ולרכוש ידע ומיומנויות בתחום ההורות. במהלך התכנית חל שיפור ביחסים בין ההורים לילדים ובדפוסי ההורות.

ממצאי מחקר ההערכה עוררו עניין רב, ותרמו לפיתוח הידע המקצועי בקרב גורמים המפתחים מענים למשפחות עם ילדים בגיל הרך באוכלוסיות חלשות. בעקבות התכנית התפתחו תכניות אחרות מסוג זה ברחבי הארץ.

המחקר בוצע ביוזמת עמותת אשלים ומומן בסיועה.