הערכה של תכנית "ליווי משפחות" למשפחות במצוקה ביקנעם ובמועצה האזורית מגידו

התכנית, שהחלה ב-2006, מסייעת למשפחות בתחומים שונים, בהם תעסוקה, חינוך, שיפור התפקוד ההורי ותחומים אחרים. בתכנית השתתפו קרוב ל-200  משפחות מהמועצה האזורית מגידו ומיקנעם, בהן כ-50 משפחות עולות מאתיופיה. לכל משפחה מונה "מלווה" שנעזר בשיטות של "אימון אישי" ((coaching ונפגש עמה באופן קבוע, ועוזר לה להגדיר ולממש את יעדיה. לבני המשפחה הוצע גם להשתתף בפרויקטים, כגון תכניות לעידוד הכשרה מקצועית ותעסוקה, פרויקט חונכות לבני נוער, או סדנת הורות.

מטרתו של מחקר ההערכה הייתה לתרום להמשך פיתוח התכנית. ההערכה, אשר ליוותה את התכנית במשך 3.5 שנים, בחנה את יישום התכנית, את משוב המשתתפים, ואת התקדמות המשפחות במספר מישורים: תעסוקה והמצב הכלכלי, מסוגלות עצמית ודימוי עצמי, התפקוד ההורי והיחסים במשפחה, והמצב הלימודי, החברתי והרגשי של הילדים ובני הנוער. נאספו נתונים בשתי נקודות זמן מהמלווים, מההורים ובני הנוער המשתתפים. כמו-כן, נערכו ראיונות עומק עם אנשי מקצוע ומשתתפים, ובוצעו חקרי מקרה ביחס ל-7 משפחות.

ממצאי ההערכה נידונו מדי שנה עם מובילי התכנית ונציגי הפדרציות, ושימשו להכנסת שיפורים באופן שוטף.

במקביל לפיתוח התכנית ביקנעם ובמועצה האזורית מגידו, הלכה וגברה המודעות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לצורך בשינוי בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים עם משפחות. ועדה שמינה מנכ"ל המשרד המליצה על רפורמה נרחבת בעבודת שירותי הרווחה העומדת כיום לצאת לדרך ואשר אימצה שני עקרונות מרכזיים עליהם מבוססת תכנית ליווי המשפחות ביקנעם ובמגידו: 1. העדפת משפחות החיות בעוני, באבטלה ובהדרה חברתית, והפעלת התערבויות מבוססות-קהילה שונות על מנת לסייע להן. 2. עבודת העו"ס תתנהל ברמת המשפחה, ויפותח תפקיד חדש של עו"ס משפחה שירכז את הטיפול במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים.

המחקר מומן בסיוע הפדרציות היהודיות של אטלנטה וסנט-לואיס.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ריבקין ,ד. סומך, ס. ושחר, א.  (2012). הערכה של תכנית "ליווי משפחות" למשפחות במצוקה ביקנעם ובמועצה האזורית מגידו. דמ-12-578. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.