התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות

התכנית הבין-משרדית לסגל הבכיר בשירות המדינה (סגל ב' לשעבר) נוסדה בשנת 1987 ופעלה במשך 28 שנים כשותפות בין נציבות שירות המדינה ובין מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. התכנית נועדה להרחיב את היכולות של הסגל הבכיר, מתוך הכרה בחשיבותם ובאחריותם הציבורית. מטרת-העל שלה הייתה לסייע לסגל הבכיר לעצב ולממש מדיניות, ולהתמודד עם אתגרים ניהוליים ולאומיים.

במהלך השנים התקיימו 22 מחזורים של התכנית, ובהם השתתפו כ-500 מנהלים בכירים בשירות הציבורי, בדרג סמנכ"לים וראשי אגפים. במשך שנים רבות הייתה זו התכנית הבין-משרדית היחידה שעסקה בפיתוח הסגל הבכיר בשירות הציבורי באופן מקיף ושיטתי, ועל כן היה לה תפקיד חשוב וייחודי. הפעלתה של התכנית הסתיימה בהתאם להחלטת המדינה להקים את "המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול", אשר תפעיל את תכניות הכשרת הסגל הבכיר בעתיד, כחלק ממהלך רחב יותר של רפורמה בשירות המדינה. המדרשה החלה לפעול בתחילת שנת 2016.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לערוך מחקר בכדי לסייע בסיכום 28 שנות הפעלתה של התכנית. לצורך כך התקיימו ראיונות עומק חצי מובנים עם תשעה אנשי מפתח ממכון אלכא למנהיגות וממשל ומנציבות שירות המדינה. נוסף לכך הועבר שאלון מקוון למילוי עצמי לבוגרי חמשת המחזורים האחרונים של התכנית.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • עם השנים הושם בתכנית יותר דגש על יישום ועל פיתוח מנהיגות, הובלת שינוי מערכתי וקידום שיתופי פעולה. נוסף לכך גבר השימוש בשיטות מגוונות וחוזקו המעורבות הפעילה של המשתתפים והאינטראקציה ביניהם.
  • התכנית בנתה בסיס מוצק של ידע ותפיסות שתרמו לעבודת הבוגרים במידה רבה, והקנתה להם במידה מעט נמוכה יותר ידע יישומי ומיומנויות שחיזקו את יכולתם.
  • התכנית תרמה לחיזוק תחושת המסוגלות של בוגריה ולתרגום של הלמידה לשינויים בפועל בעשייה שלהם. התרומה הייתה רבה בהקשר של השפעה או הובלת שינוי בסביבת העבודה הקרובה של הבוגרים, אך נמוכה יותר בהקשר הכללי והרחב יותר, של השפעה על השירות הציבורי בכלל.
  • אחת מן החוזקות המרכזיות של התכנית הבין-משרדית היא תרומתה ליכולת של בוגריה לעבוד בשיתוף פעולה עם אחרים וליצור  קשרים מקצועיים ביניהם, אשר נשמרו גם לאחר סיומה. המשיבים העידו על הבנת החשיבות של שיתופי פעולה ועל שינויים שחלו בדרכי הפעולה שלהם בהקשר זה. יותר מרבע מהם יכלו לתת דוגמה אחת לפחות לנושא או לפרויקט משותף שקידמו עם בוגרים אחרים של התכנית.
  • התכנית תרמה לעיצוב המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול, ולמעשה במובנים רבים המדרשה היא ממשיכת דרכה. אולם בניגוד אליה, המדרשה תפעל כחלק מראייה כוללת של ניהול ההון האנושי בשירות הציבורי, ובכך טמון ערך מוסף מהותי שלה.

המחקר הוזמן על ידי מכון אלכא למנהיגות וממשל, ומומן על ידו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אלמוג, י. וקדיש, ל. (2016). התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות.
דמ-16-721. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Almog, Y., & Kadish, D. (2016). Executive Leadership Development Program for Civil Servants: Summary of the Experience over 28 Years. RR-721-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)