השונות בתוחלת החיים בין נשים וגברים

בישראל, בדומה לרוב הארצות ברחבי העולם, הנשים מאריכות ימים יותר מהגברים. בהסתמך על סקירה יסודית של הספרות המקצועית, עבודה זו מסכמת את הגורמים העיקריים שנחשבים כיום כמסבירים את השונות בתוחלת החיים. המאמר בוחן גם תמורות בהבדלים בתוחלת החיים בין נשים לגברים לאורך זמן, ואת הסיבות האפשריות להם.

הפער בישראל בין נשים לגברים עומד על כ-4 שנים, והוא בין הנמוכים בעולם. בצפון אמריקה הפער הוא 6-4 שנים, בעוד ברוסיה הוא עומד על 14 שנים. ההנחה היא שהפער בין נשים לגברים נובע בחלקו מגנטיקה: כבר ברחם, מוּפָּלים באופן ספונטני יותר עוברים ממין זכר מאשר ממין נקבה. יתר-על-כן, שיעור תמותת תינוקות גבוה יותר בקרב תינוקות ממין זכר. עם זאת, הגנטיקה והביולוגיה אינן יכולות להסביר במלואם את ההבדלים בתוחלת החיים שכן גודלם משתנה באופן ניכר בין ארצות, תקופות זמן ומעמדות חברתיים. גורמים נוספים כוללים הבדלים בהרכב התעסוקה, המשפחה והתפקידים החברתיים; נטיות לנהיגה מסוכנת ולאלימות; והתנהגויות בריאותיות (במיוחד בתחומים של עישון ושתיית אלכוהול).

הפער בין גברים לנשים הולך ומצטמצם במשך הזמן במרבית הארצות. עם זאת, במגמה הגלובלית של הצטמצמות ההבדלים בין נשים לגברים ישנם מספר חריגים חשובים, ובהם רוסיה, שבדיה ובריטניה.

תוחלת החיים הגבוהה יותר של הנשים מלווה על-פי-רוב בשיעורים גבוהים יותר של מחלות כרוניות ומוגבלות במשך שנות החיים הנוספות. לפיכך, השונות בין נשים לגברים ב"תוחלת חיים בריאה" (דהיינו, מספר השנים שאדם יכול לצפות לחיים בבריאות טובה) היא נמוכה יותר מאשר המדד המסורתי של "תוחלת חיים".

במבט לעתיד, נדונות מספר סוגיות מרכזיות העומדות בפני החברה ברחבי העולם:

  • באילו תנאים הארכת החיים (בקרב נשים וגברים כאחד) היא מטרה רצויה, ואם כן, מה ניתן לעשות כדי להשיג זאת?
  • באילו מאמצים מכוונים יש לנקוט כדי להגדיל אריכות ימים בריאה של גברים, ובכך לצמצם את השונות בין נשים לגברים?

המחקר נערך בסיוע משפחת סינגר.