תוכנית "דרכון בריאות" לשמירה על בריאותם של קשישים בקהילה: מחקר הערכה

שם הגברת מעורבותם הפעילה (פְּרוֹאקטיבית) של קשישים הגרים בקהילה בשמירה על בריאותם, ולשם הרחבת הידע והמודעות של רופאי המשפחה בנושא, יזמו אשל ומכבי שירותי בריאות תוכנית נסיונית בשם "דרכון בריאות". בתוכנית נכללו נושאים הרלבנטיים לשמירה על בריאות קשישים: קבלת חיסון נגד שפעת, בדיקה ואיזון של לחץ דם, איתור ליקויים בראיה ושמיעה, דיאטה ופעילות גופנית והדרכה למניעת נפילות. במהלך תוכנית הניסוי שארכה שלוש שנים ביקר הקשיש באופן יזום וקבוע אצל רופא המשפחה שלו, כדי לעקוב אחר מצב בריאותו השוטף. בתוכנית נכללו גם הרצאות, השתתפות בקבוצות דיון על התנהגות נכונה בנושאי התוכנית, השתתפות במשך שלושה חודשים בקבוצת פעילות גופנית ובדיקות לאיתור מוקדם של ליקויים בראייה ובשמיעה. הרופאים שהשתתפו בתוכנית קיבלו הרצאות וחומרי הדרכה בכתב במהלך כל תקופת פעילות התוכנית.

התוכנית לוּותה במחקר הערכה שבחן את הפעלתה והתפתחותה, עמד על הצלחות ועל קשיים ביישומה וסיפק משוב שוטף למכבי ולאשל. כמו כן נועד המחקר לבחון את השינויים במעורבותם ובפעילותם של רופאי המשפחה המשתתפים בה ואת השינויים בקרב הקשישים שנחשפו אליה. לשם כך נערך מעקב אחרי המשתתפים בתוכנית, אחרי קשישים שלא השתתפו בתוכנית אבל מטופלים בידי רופאי משפחה שהשתתפו בתוכנית, ואחרי קבוצת ביקורת של קשישים שגם הם וגם רופא המשפחה שלהם לא השתתפו בתוכנית, במשך שנתיים וחצי.

*  אחד הממצאים החשובים של המחקר הוא ששיעור הקשישים שהשתתפו בתוכנית אשר ביצעו בדיקות לאיתור מוקדם של ליקויים בראייה ובשמיעה וחיסון נגד שפעת עלה אחרי הפעלת התוכנית. גם בקרב קשישים שלא השתתפו בתוכנית, אבל מטופלים בידי רופא המשפחה שכן השתתף בה, עלה שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור מוקדם וחיסון נגד שפעת. לעומת זאת בקבוצת הביקורת לא חל שינוי משמעותי בתחומים אלה.

הממצאים מצביעים כי השינוי שחל בקרב הרופאים נותן פירות גם בקרב קשישים שלא השתתפו בעצמם בתוכנית. לכן נראה כי לתוכנית כזו עשויה להיות תרומה לשיפור דפוסי השמירה של הקשישים על בריאותם, ובעיקר תרומה משמעותית לשיפור התנהגות רופאי המשפחה בנושא.

למרות ההתקדמות, עדין שיעור לא מבוטל מהקשישים בקבוצת הניסוי לא עברו בדיקות לאיתור מוקדם. גם בקרב הרופאים עלה אמנם שיעור הפעילות בכל תחומי התוכנית, אולם היו הבדלים משמעותיים בין רופאים שונים, והבדלים בשיעור ההטמעה של חמשת נושאי התוכנית. דוגמה לכך היא ההתייחסות המעטה לנפילות. לפיכך, יש צורך בפועלות נוספות כדי להגביר את מעורבות הרופאים בנושאי מניעה וקידום בריאות, ואת השתתפותם הפעילה של הקשישים בשמירה על בריאותם.

ממצאי המחקר הוצגו בפני הנהלת מכבי שירותי בריאות ומספקים בסיס מידע לכיווני פעילות חדשים, לשילוב ולהתאמת חלק ממרכיבי התכנית בצורה רחבה בקרב רופאי משפחה. התוכנית וממצאי המחקר הוצגו גם בקופות חולים אחרות ובמשרד הבריאות וזכו לתהודה ולהתעניינות. המחקר הוא פרי יוזמה ועבודה משותפת של צוות חוקרים ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ושל מנהלים ממכבי שירותי בריאות ומאשל.