כיצד נערכות קופות החולים להספקת שירותי בריאות הנפש?

עם חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1994 הוחלט כי שירותי בריאות הנפש יועברו לאחריות הקופות ב"דיחוי קל". המועד

להחלת החוק על תחום בריאות הנפש נדחה פעמים רבות, אך בחודש מאי 2012 התקבל צו ממשלתי המורה על ביצוע המעבר לאחריות קופות החולים באופן הדרגתי – מאמצע 2012 והשלמתו עד שנת 2015. מחקר זה, שנערך טרם אישור הצו הממשלתי, עוסק בהיערכות קופות החולים לביצוע ההעברה עד תחילת שנת 2012 ובשנות ההמתנה לביצועה.

מטרות המחקר היו:

  • מיפוי שירותי בריאות הנפש הקיימים בקופות
  • בחינה היסטורית של פעילות קופות החולים לקראת הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש

מן המחקר עולה כי כל קופות החולים מציעות למבוטחיהן שירות אמבולטורי בתחום בריאות הנפש, אך הן נבדלות זו מזו בהיקף השירותים שהן נותנות, בצורת ההספקה, בקהל היעד ובמידת הפרסום ששירותים אלו מקבלים.
זאת ועוד, במהלך שנות ההמתנה, נערכו בכל קופות החולים צעדי היערכות לקראת ביצוע הרפורמה הביטוחית. גם כאן, הקופות נבדלות זו מזו במידת האינטנסיביות של ההיערכות ובמידה שבה שירותים שפותחו במסגרת ההיערכות הופעלו בהיעדר רפורמה.

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוקבים אחר הרפורמה בשירותי בריאות הנפש. המחקר מספק – זו הפעם הראשונה – תמונה מקיפה על שירותי בריאות הנפש בקופות החולים לפני הפעלת הרפורמה. מחקר המשך יבחן את היערכות הקופות לקראת הפעלתה המלאה של הרפורמה ב-2015.

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות וקרן מוריס וויויאן וואהל.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Nirel, N., & Samuel, H. (2014). Work practices and the provision of mental-health care on the verge of reform: a national survey of Israeli psychiatrists and psychologists. Israel journal of health policy research3(1), 25.

Chen, J., Ondracek, C., & Guarente, L. The Role of SIRT1 in Modulating Circadian Rhythms Through High-fat Diet. MURJ Massachusett, 20.

הצעה לציטוט בעברית:
סמואל, ה. ורוזן, ב. (2013).כיצד נערכות קופות החולים להספקת שירותי בריאות הנפש?.
דמ-13-636. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Samuel, H., & Rosen, B. (2013). How are the Health Plans Preparing to Provide Mental Health Services?. RR-636-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)